Jordal skole

Jordal skole, Strømsveien 4, ungdomsskole (8–10), bygget og tatt i bruk 1999 (ark. Heggelund & Koxvold). Utsmykning ved kunstnerne Christian Houge, Evy Andersen, Even Attramadal og Line Jerner. Byomfattende spesialgrupper både for elever med psykisk utviklingshemning og for elever med generelle lærevansker. I tillegg har skolen et byomfattende korttidstilbud på inntil 12 uker for elever med sosiale og emosjonelle vansker. Mottaksgrupper. Skolen har et nært samarbeid både med Vålerengens idrettsforening og med Oslo sjøskole. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 587 elever.