Kåres vei

Kåres vei, Karlsrud, bydel Nordstrand, fra Steingrims vei som gangvei under Lambertseterbanen, videre til Raschs vei. Navn 1926 etter mannsnavnet Kåre.