Kampen Sportshall

Kampen Sportshall, idrettshall innredet i en produksjonshall oppført av Christiania Staalværk, nordøst på Kampen under den første verdenskrig. Hallen ble i 1920-årene ombygd til idrettshall på dugnad av sportsklubben Kampørn, den kunne romme 3500 tilskuere, og var sammen med Turnhallen Oslos første store idrettshus. Den var ferdig ombygd 1927, og det var da bokselandskamp her mellom Norge og Tyskland (Tyskland vant 5–3). I 1928 ble vinterøvelsene i «Spartakiaden» (et alternativt OL arrangert av Den Røde Sportsinternasjonale) avholdt i Oslo, med åpnings- og avslutningsseremoni i Sportshallen. Hallen ble for øvrig særlig brukt til boksing og bryting, samt konserter og dans. I midten av 1930-årene prøvde Quisling og NS å holde et møte her, men ble møtt med råtne egg og bløte tomater som kommunistene kastet. Hallen ble revet 1939, der den stod, er det nå en stor gressplen mellom boligblokkene.