Sportshallen

Sportshallen, tidligere idrettshall på Kampen, innredet i en tidligere produksjonshall for Christiania Staalværk, se Kampen Sportshall.