Kanten (tidligere gate)

Kanten, nedlagt gate på gamle Hammersborg, fra Bjerggaden nordover langs Christ kirkegård.

Nr. 1b var et lite våningshus fra slutten av 1700-tallet, revet 1924 og flyttet til Folkemuseet.

Nr. 3b var oppført omkring 1800 i to etasjer, revet 1922 og flyttet til Folkemuseet.