Karl P. Nordby

Karl P. Nordby, bakeribedrift grunnlagt 1909 av Karl Paul Nordby. Han begynte som brødkjører, men startet etter noen år eget bakeri i Hagegata 25, hvor firmaet fremdeles holder til i den gamle bakeribygningen med høy skorstein som er blitt bevart i det moderne Tøyensenteret. I 2019 har bakeriet fire utsalg med konditoriservering i Oslo samt sju andre utsalg i Østlandsområdet.