Kastellet transformatorstasjon

Hovedbygningen i Nyquistveien. Mai/2022. Foto: Aslak Malmåsen

Kastellet transformatorstasjon, Nyquistveien 6, transformatorstasjon opprettet av Aker Elektrisitetsverk i 1928 Bygningen, oppført i nyklassisisme ble tegnet av arkitektene Carl og Jørgen Berner.