Kattisa (plass)

Kattisa, også skrevet Katisa, tidligere husmannsplass under Rustad gård; den lå ved sørenden av Nøklevannet og hadde på 1800-tallet skjenkested for plankekjørere på veien til bordtomtene i Kristiania. Stedet lå tett ved den såkalte Plankeveien, som var en ferdselsåre på vinterstid fra Enebakk til Kristiania i tiden før Enebakkveien ble anlagt fra 1865. Det ble drevet kaffeservering for turfolk frem til plassen ble revet 1916 fordi Nøklevann var del av drikkevannsforsyningen. Stedet er forgreningspunkt for skiløyper i Østmarka.

Navnet kommer av kattise, en finsk betegnelse på en fangstmetode som gikk ut på å drive fisk inn i en ruse bestående av påler slått tett sammen ned i bunnen på grunt vann.