Kneppebakken

Kneppebakken, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra en gammel del av Mosseveien ved Bekkelaget stasjon via en undergang under Mosseveien til Løvliveien. Oppkalt 1917 etter plassen «Kneppe,» som senere ble egen gård med navnet Lille Bekkelaget. Veien sterkt endret ved utvidelse av Mosseveien og utbyggingen av havneområdet.