Kongsvingergata leir

Kongsvingergata leir, en tysk militærleir anlagt under krigen på den nordligste av de to fotballbanene som lå der de to bandybanene nå ligger. Dette var en ganske stor brakkeleir. Hverken Uelands gate, Jutulveien eller Stavangergata var den gang ført frem til krysset der de nå møtes, men det kan synes som om tyskerne førte Kongsvingergata frem mot leiren de anla, og derfor kalte den Lager Kongsvingergate. Den bestod av seks stallbrakker, en vanlig brakke, en garasjebrakke og en vaktstue. Hester var fortsatt et viktig transportmiddel, blant annet av kanoner og annet militært materiell. Leiren hadde også en fangedel for sovjetiske krigsfanger. Leiren ble revet kort etter krigen og fotballbanen istandsatt.