Korsvollbråten

Korsvollbråten, boliggrend på Korsvoll opprinnelig med 21 kjedede toetasjes eneboliger, oppført for OBOS (igangsatt av Aker Boligbyggelag) 1947–48 (ark. Jens Selmer). Dette var det første av mange boligprosjektet for boligkooperasjonen som Jens Selmer tegnet. Husene har adresser til Carl Kjelsens vei (50–58), Morenestien (2–6) og Maurstien (1–11 og 2–14). Borettslaget ble oppløst i slutten av 1970-årene, og i årenes løp har husene gjennomgått en rekke eksteriørmessige endringer og individuelle tilpasninger, og to nyere eneboliger er oppført i Morenestien, noe som gjør at området har mistet en del av sitt enhetlige preg.