Morenestien

Morenestien, Korsvoll, bydel Nordre Aker, fra Åmotveien til Korsvollbråtan. Navn 1954 etter istidsmorenen (raet) som passerer området.

2–6. 3 murvillaer i rekke, en del av det tidligere Korsvollbråten borettslag. Oppført av Aker Boligbyggelag/OBOS 1947-48 (ark. Jens Selmer).