Korsvollbråtan

Korsvollbråtan, Korsvoll, bydel Nordre Aker, fra Carl Kjelsens vei til Langåsveien. Navn etter Korsvoll-plassene vedtatt 1951. Mellom Korsvollbråtan og Tåsenveien går Rabakken.

Bygninger m.m.:

1–19. 10 «svenskehus» oppført i årene 1946–48 (byggematerialene gave fra Sverige, ark. Axel Kollerud); til slutten av 1970-årene var de sammen med 6 tilsvarende hus i Åmotveien en del av OBOS-borettslaget Havnaholtet. Husene som opprinnelig var enkle to- og firemannsboliger, er i flere tilfeller om- og tilbygd.