Åmotveien

Åmotveien, Korsvoll, bydel Nordre Aker, fra Carl Kjelsens vei til Skjoldveien. Oppkalt 1933 etter bruket «Åmot», Åmotveien 24. Åmot

med gårdsnr. 57/49 ble skilt ut fra Bakke, gårdsnr. 57/1, mellom 1888 og 1903. Først leid i 1889. Noen år senere kjøpt av Nils Johnsen som var smed på Brekke Bruk.

Bygninger m.m.:

2–12. 6 «svenskehus» oppført 1947–48 av Akers Boligbyggelgag/OBOS som en del av Havnaholtet borettslag. Husene, som ligger rett øst for den øvre delen av Havnajordet, er to og firemannsboliger (ark. Axel Kollerud). Borettslaget ble oppløst i slutten av 1970-årene. De 10 øvrige husene i det tidligere borettslaget ligger i Korsvollbråtan (nr. 1–19). Husene som opprinnelig hadde enkel utførelse, er i mange tilfeller om- og tilbygd.