Kransen

Kransen, Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, blindvei østover og nordover fra Ekebergveien ved nr. 256. Navnet vedtatt 1917.