Mikaelkirken, Kristensamfunnets kirke

(Omdirigert fra Kristensamfunnets kirke)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Mikaelkirken sett fra Oscars gate med kirkerommet nærmest kamera og møterom og barnehage til venstre. Foto 2022: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo byleksikon

Mikaelkirken, Kristensamfunnets kirke, Oscars gate 84, ligger litt tilbaketrukket fra Oscars gate, vis à vis Den franske skolen (tidl. Vestheim skole) i et skrånende terreng. Den ble oppført 1990 i Steiner-inspirert arkitektur i goetheanistisk stil (ark. Asmussens arkitektkontor v/Jan Arve Andersen). Alterbildet utført av M. W. Gran, og fargebruk av F. Fuchs i tråd med Kristensamfunnets tradisjon for kirkerom. Et annet byggetrinn ble påbegynt i 2017, arkitekter Inspiris arkitekter.

Kristensamfunnet holdt tidligere til i en eldre villa (Inkognito terrasse 9) rett bak kirken med møtelokale og barnehage. Villaen solgt og all virksomhet i nybygget.

Mikaelskirkens kirkerom sett mot alteret. Foto 2023: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo byleksikon

Trossamfunnet Kristensamfunnet ble grunnlagt i Tyskland 1922, i Norge fra 1927. Menigheten i Oslo har ca. 1800 medlemmer. Kirkebygget er søkt tilpasset omgivelsene og terrenget, er beskjedent i uttrykket, utformet i goetheanistisk stil. Bygningen er konstruert i betong, et parti med inngang og garderobe samt trapp som forbinder Oscars gate med Inkognito terrasse, er forblendet med grovhuggen granitt. Selve kirkedelens fasade mot gaten har en enkel utforming med inngangsparti og et lite høytsittende vindu. Kirkerommet har 70 sitteplasser.