Kristiania Bad

Kristiania Bad, offentlig badeanstalt opprettet 1882 i Vika, i Ringsgangen 3 på hjørnet av Munkedamsveien, omtrent der Haakon VIIs gate nå går. Det var tegnet av ark. Holm Munthe og hadde romerbad og badstubad i tillegg til alminnelig svømmehall. Dr. Ingebrigt Holm var direktør ved badet 1883–95. Det var her Per Sivle skjøt seg 6. sept. 1904. Badet ble nedlagt 1923.