Kullebunden (plass) Nordseter

Kullebunden, Ekebergveien 126, var en husmannsplass under Nordseter gård, gnr. 157. Den nevnes i skriftlige kilder i 1713 sammen med Holtet. Den ble solgt til Jomfrubråten gård gnr. 152 i 1808 og området fikk gårdsnummer gnr. 152/15. Kullebunden var husmannsplass frem til utparsellering i 1880. Holtet høyere skole ble bygd der låven og gårdsbygningene lå. Marienlund på den andre siden av Ekebergveien ble kalt «Vestre Kullebund».