Kunnskapsforlaget

Kunnskapsforlaget, ordbokforlag og tidligere leksikonforlag dannet av Aschehoug og Gyldendal i 1975. Ved etableringen ble Aschehougs og Gyldendals leksikonredaksjoner slått sammen for å gi ut et nytt stort leksikon – «Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon» (SNL). Det kom ut i fire utgaver med fra 12 til 16 bind mellom 1978 og 2007. Forlaget overtok også Gyldendals blå ordbøker. I tillegg til SNL og en rekke ordbøker, utgav forlaget bl.a. «Norsk Biografisk Leksikon», «Kunnskapsforlagets Store medisinske leksikon» og flere ettbindsleksika, bl.a. Oslo Byleksikon. Etter årtusenskiftet, da det ble stadig vanskeligere å selge oppslagsverk i bokform, ble SNL digitalisert, men inntjeningen ble for svak, og i 2010 ble leksikonvirksomheten og -redaksjonen avviklet. Ordbokvirksomheten forstsatte imidlertid bl.a. med nettstedet ordnett.no og «Det Norske Akademis ordbok» – naob.no. Forlaget som nå er landets ledende ordbokforlag og eid av Gyldendal, holdt fra starten av til i lokaler i nærheten av Sehesteds plass, fra 2005–18 i Gullhaug torg 1 i Nydalen og er nå igjen samlokalisert med Gyldendal ved Sehesteds plass. Forlagssjef er Thomas Nygaard.