Kurbadet

Kurbadet, Akersgata 74, tidligere helseinstitusjon, grunnlagt 1901 av Nordisk Filantropisk Selskab (NFS), etter initiativ fra helseagitatoren O. J. O. Røst, under navnet «Kristiania Vandkur- & Lysbadeanstalt». NFS var sprunget ut av folkehelsearbeidet som ble drevet av Syvendedags Adventistsamfunnets lokalmenigheter i de skandinaviske land, og dets første kursted var Skodsborg badesanatorium ved Øresund nord for København (grunnlagt 1897).

Kurbadet i Kristiania, som adventistenes første norske kursted etter hvert ble kalt, holdt til i Adventistsamfunnets eget hus på hjørnet av Akersgata og Thor Olsens gate, reist etappevis i perioden 1885–1927 etter tegninger av arkitektene Henrik Thrap-Meyer, Olaf Boye og Henrik Bull. Bygningen rommet, foruten badeavdelingen – som bl.a. tilbød elektriske kar- og lysbad, kullsyrebad, dampbad, furunålsbad, gytjebad og massasje – også en vegetarrestaurant (fra 1935) og beboelsesrom for ca. 20 kurpasienter, samt Adventistsamfunnets forsamlingssal «Betel». Kurbadet ble nedlagt i slutten av 1980-årene, og lokalene ble senere tatt i bruk av et legesenter og et fysikalsk institutt, samt som utleielokaler for kurs og konferanser.