Løkkalia

Løkkalia, Holmen, bydel Vestre Aker, blindvei med terrasseblokker nordover fra Holmenkollveien ved det som tidligere ble kalt «Backer-svingen» (etter maleren Hans Henrik Sartz Backer (1865–1948) som bodde her på plassen Hagan). Navn fra 1978 etter den tidligere husmannsplassen Løkka under Østre Holmen gård. Plassen lå omtrent der Løkkaskogen 5 ligger nå. Ved inngangen til blokkene står en skulptur av Skule Waksvik, «Sittende brunbjørn».