Løkkaskogen

Løkkaskogen, Holmen, bydel Vestre Aker, blindvei med lavblokker og småhusbebyggelse nordover fra Bjørnveien ved Holmenkollen Tennisklubb. Navn 1978 etter husmannsplassen Løkka, tidligere plass under Østre Holmen gård; plassen lå omtrent der nr 5a og b ligger nå.