Ladegangene

Ladegangene, tidligere gater på Fredensborg, på den nordre delen av den gamle Dalsløkka, tre små gater mellom Fredensborgveien og Maridalsveien (1., 2. og 3. Ladegang), på tomten til det som i dag er Maridalsveien 8–10. Da Trefoldighetskirken ble bygd i 1850-årene, ble «Byens lader» flyttet fra Hammersborg ned hit. Ladegangene fikk sitt navn i 1864. Ladene var små lave tømmerbygninger som opprinnelig ble brukt til lagerplass for korn, senere som lagerbygninger for Christiania Bryggeri i Maridalsveien 3. Ladene ble revet 1937 og hele tomten Iduns gate (Bryggerigangen)–FredensborgveienMaridalsveien ble bebygd som ett kvartal.