Fredensborg

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Fredensborg, løkke som lå mellom Fredensborgveien, Rosteds gate, Møllergata og Christ kirkegårds sørside. Mellom 1753 og 1755 ervervet trelasthandler Fredrik Clausen stykkevis et løkkeareal på nordøsthellingen av Hammersborg, mellom den senere Fredensborgveien og Møllergata. Mot slutten av 1700-tallet var løkken eid av tredjepresten ved Vår Frelsers kirke, O. A. Thulesius. Senere eid av professor Hans Henrik Maschmann (1775–1860), apoteker og eier av Elephant-Apotheket. Det var av ham kommunen 1845 kjøpte en del av Fredensborg for å utvide Christ kirkegård. Hovedbølet som lå mellom Fredensborgveien 21 og 27 forfalt, og gikk på folkemunne under navnet «Noæ Ark» (Noas Ark). Det ble revet i 1890-årene.

Fredensborg er nå navnet på boligstrøket rundt Fredensborgveien og nabogatene, mellom Hammersborg og Vulkan-området. Strøket har leiegårdsbebyggelse fra rundt 1890, også nyere leilighetsbygg og en god del eldre småhus i tre, tegl eller bindingsverk.

I Fredensborg-området ble det tidligere idrettslaget Fredensborg Ski- og Ballklubb, stiftet i 1910. Klubben ble senere en av landets beste håndballklubber.

Plassen i krysset Maridalsveien/Fredensborgveien har tidligere blitt kalt «Trekantplassen». Her var tidligere Transportsentralen og en Caltex, senere Texacostasjon med adresse Maridalsveien 10. Fra 2020 heter plassen Edith Carlmars plass.