Lambertseter skole

Lambertseter skole, Glimmerveien 42 (også adresse Langbølgen 22), barne-og ungdomsskole (1–10), oppført 1953–57 (ark. F. Winsnes). Svømmehall. Skolen ble bygd med paviljonger i én etasje og brøt dermed med «institusjonspreget» i tidligere skolebygninger. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (1527 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 666 elever. Skolen har også byomfattende spesialgrupper for elever med psykisk utviklingshemning. Skolen var nasjonal demonstrasjonsskole i perioden 2004–06.

Lambertseter Skoles Musikkorps ble stiftet 10. nov. 1955. Lambertseterskolenes kor stiftet 1955, tar inn barn fra Karlsrud og Lambertseter skoler.