Lambertseter skole

Lambertseter skole, Glimmerveien 42 (også adresse Langbølgen 22), barne-og ungdomsskole (1–10), oppført 1953–57 (ark. F. Winsnes). Svømmehall. Skolen ble bygd med paviljonger i én etasje og brøt dermed med «institusjonspreget» i tidligere skolebygninger. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (1527 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen 684 elever. Skolen har også byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov.

Lambertseter Skoles Musikkorps ble stiftet 10. nov. 1955. Lambertseterskolenes kor stiftet 1955, tar inn barn fra Karlsrud og Lambertseter skoler.