Karlsrud skole

Karlsrud skole, Cecilie Thoresens vei 8, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1963 (ark. V. Schaulund, E. og B. Torkildsen). Skolen ble nedlagt 1991 og gjenåpnet 1997 med 1.–4. klasse, fra høsten 2008 1.-10. klasse. Karlsrud voksenopplæringssenter holdt til i bygningene 1992–2001. Lambertseter videregående skole ligger ved siden av skolen.

Skolen gjennomgikk omfattende rehabilitering og nybygg, ferdig 2005 (ark. Haarklau og Lindeberg AS). I tillegg til vanlig undervisning har skolen en spesialavdeling for elever med autisme.

I 1970 hadde barne- og ungdomsskolen til sammen 1001 elever, og dette er blant de høyeste elevtallene i skolen(e)s historie. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 530 elever.

Karlsrud Skoles Musikkorps stiftet 1964, nedlagt 1991 og gjenåpnet sammen med skolen 1997. Korpset har også medlemmer fra Lambertseter skole.