Lambertseter videregående skole

Lambertseter videregående skole, Cecilie Thoresens vei 6, opprettet 1961 som Lambertseter høyere skole. Den hadde først lokaler på Manglerud, men fikk 1965 egne lokaler (ark. Reusch). Skolen var Oslos første drabantbygymnas, i Oslos første drabantby. Den var samlokalisert med Karlsrud ungdomsskole 1965–75. Betydelig oppgradert i perioden 2008–11. Gymsalen ved skolen ble ødelagt i en brann 2023.

Skolen tilbyr undervisning innenfor studieforberedende utdanningsprogram: idrettsfag og studiespesialisering samt tilrettelagte tilbud. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 901 elever. Russemerket var en bert formet av en L og en G.

Lambertseter ungdomskorps har øvelsene sine på skolen.