Lauvtjern

Lauvtjern i Østmarka i Oslo. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons

Lauvtjern, lite tjern i nordre del av Østmarka, 325 moh, det høyest beliggende vannet i Oslo kommunes del av Østmarka (Østmarkas høyest beliggende vann er Fageråstjernet i Enebakk, 345 moh). Avløp østover til Svartputten og videre til Ellingsrudelva.