Svartputten

Svartputten, tre vann i Marka.

1. Vann i Nordmarka, rett øst for Mellomkollen øverst i Maridalen, 488 moh, øverste vann i Østre Nordmarksvassdraget og blant de høyest beliggende sjøene i Nordmarka sør for Bjørnsjøen. Avløp nordøstover til Svartvann og videre til Østre Liggertjern. Svartputten ligger inne i Mellomkollen naturreservat.

2. Vann ved Linderudkollen i Lillomarka, også kalt Kapteinsputten, utspring for Hovinbekken. Badeplass og opparbeidet godkjent ildsted.

3. Vann i Østmarka, rett øst for Lauvtjern, og bekken fra Lauvtjern renner ned i Svartputten og videre til Bråten sør for Nuggerud. Et lite vann med flytetorver, siv og vannliljer. En fin rasteplass ved østbredden.