Svartvann

Svartvann, Nordmarka, vann på østsiden av Mellomkollen øverst i Maridalen, 455 moh. Tilløp fra Svartputten, avløp ved bekk nordover til Østre Liggertjern.