Linderudkollen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Linderudkollen, hoppbakker og sportsstue i Lillomarka. Linderudkollen var en av de siste stølene i Akersdalen. Driften ble lagt ned omkring 1930. Linderudkollen var også populær for jegere.

Sportshytta ligger ved Svartputten i Lillomarka, ca. 300 moh. Den drives av Oslo kommune, 180 sitteplasser, oppført i 1960-årene, utvidet i slutten av 1970-årene. Den er et sentralt utgangspunkt for turer i Lillomarka.

Linderudkollen hoppsenter har i alt fem hoppbakker (10 m, 20 m, 39 m, 50 m, 70 m) vest i Linderudseterhøgdene. Den første ble anlagt 1931, de to største 1965; den minste 1995. Kommunen overtok anlegget fra private idrettslag 1974. Bakkene har plastbelegg og er åpne også om sommeren. Det er også skitrekk med plastspor. Anlegget ble opprustet 1999, bl.a. med nytt tilløp i den største bakken. I 2016 ble Linderudkollen skisenter åpnet, med 5 km løyper fordelt på tre sløyfer, ny belysning i løypene og bakkene og anlegg for snøproduksjon som tar vann fra to tjern i nærheten. Østre Aker Skiklubb står for driften av anlegget.