Lehmannsgården

Lehmannsgården, Tollbugata 15, var en av de eldste bygårdene i Christiania da den ble revet 1914 i forbindelse med oppføringen av Hovedpostkontoret. Gården ble kjøpt og drevet som kro av Friedrich Timmermand fra 1649, og tilhørte på 1700-tallet etter tur en rekke fremstående kjøpmenn. Jacob Lehmann (1779–1827) overtok gården 1810 og innredet boktrykkeri. Her tryktes bl.a. avisene «Budstikken», «Norske Intelligenz-Seddeler», «Patrouillen» og «Det Norske Nationalblad», dessuten 1813–48 den offisielle almanakk. Trykkeriet flyttet til Kirkegata 1847; fra samme år var gården fabrikk og utsalg for Carl Kraffts produkter (sjokolade, såpe, parfyme, spiker m.m.). Bjølsen Valsemølle overtok gården 1908 og solgte den til staten 1911.