Leiv Eirikssons gate

Leiv Eirikssons gate, Skillebekk, bydel Frogner, fra jernbanelinjen til Drammensveien. Oppkalt 1896 etter Vinlands oppdager Leiv Eiriksson (ca. 1000). Hele bygningsrekken (nr. 1–9) består av leiegårder oppført 1897–1902 (arkitekter Ivar Cock og Ludvig Zapffe). – I slutten av 1950-årene var gaten av og til stengt for biltrafikk slik at ungene kunne ha et sted å ake.