Liabakken

Liabakken, tidligere plass under Vestre Voksen, nå revet. Navnet er brukt om boligsameiet i Olaf Bulls vei 30–82 og en barnehage i Olaf Bulls vei 50.