Liabratten

Liabratten, steintrapp på Stovner med 333 store steintrinn, laget av fire sherpaer fra Nepal høsten 2018. Trappen går oppover fra «Liastua» ved Liabakkene; den ble laget på initiativ av seniormedlemmer i Høybråten og Stovner Idrettslag. Trappen går opp langs det tidligere unnarennet til den største av de gamle Liabakkene. Videre følger trappen terrenget som lå under ovarennet. Til trappen, som er 260 m lang og har en stigning på 70 m, ble det brukt 270 tonn skifer. Fra toppen av trappen er det 175 m til gapahuken «Liahuken/Gubbero», hvorfra det er en fin utsikt ut over Groruddalen. Trappen ble offisielt åpnet av ordfører Marianne Borgen 11. mai 2019.