Liabakkene

Liabakkene, tre tidligere hoppbakker ved bygrensen på Stovner, anlagt fra 1926. De tre bakkene var på 45 m, 35 m og 20 m. De ble drevet av Høybråten og Stovner IL. Hoppbakkene er revet, men klubbhuset, «Liastua» står fremdeles. Den hytta som står her nå, ble oppført 1953 etter at en eldre fra 1936 brant ned dette året. Den er senere utvidet flere ganger. Det er nå alpinbakke mellom Liastua og idrettsplassen på Tokerud skole. Trappen Liabratten går opp langs det tidligere unnarennet til den største av de gamle Liabakkene. Videre følger trappen terrenget som lå under ovarennet.