Lillohjemmet

Lillohjemmet, Mars 2022 Foto: Aslak Malmåsen

Lillohjemmet, Kapellveien 68 på Grefsen, bydel Nordre Aker. Sykehjem oppført 1971 (ark Eliassen og Lambertz-Nilsen). Det har 72 plasser, hvorav 18 plasser for demente og 54 somatiske langtidsplasser. Sykehjemmet som har fin utsikt ut over byen og fjorden, eies og drives av Oslo kommune.