Linderudsletta

Linderudsletta, Linderud, bydel Bjerke, slette og vei oppkalt etter sletta.

Sletta ligger der Trondheimsveien går mellom Veitvet og Sletteløkka, Før krigen var dette et av Linderud gårds jorder med en smal vei over. Dette jordet brukte tyskerne under krigen som reserveflyplass for Fornebu. Jernnetting ble lagt på bakken, slik at flyene ikke skulle kjøre seg fast. Flyene, blant annet de store kombinerte passasjer- og transportflyene Junkers Ju-52, landet og tok av på gressletta. Om det var noen bakkemannskaper, og hvor disse eventuelt var forlagt, er ikke kjent. Antagelig kunne soldatene som var innkvartert på Linderud gård, ha hatt en slik funksjon. Reserveflyplassen ble lite brukt og det var ikke oppført bygninger tilknyttet landingsområdet. På Linderudsletta drev også Hirdens flyavdeling øvelsesflygning med seilfly.

Veien er en blindvei nordøstover fra Utfartsveien, parallelt med Trondheimsveien på nordsiden, gjennom boligområdet Sletteløkka. Navn 1957 etter sletta mellom Linderud gård og Veitvet. Blokkbebyggelse fra 1950-årene som tilhører Sletteløkka boligsameie (nr. 1–19).