Linjebakken

Linjebakken, Høybråten, bydel Stovner, sidevei til Linjeveien. Navnet vedtatt 1988; veien går langs jernbanelinjen.