Lovisenberg Diakonale Sykehus

(Omdirigert fra Lovisenberg Diakonale Sykehus AS)
Foto: ukjent / Nasjonalbiblioteket / Public Domain

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberggata 17, er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo. Sykehuset har tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet gjennom fritt behandlingsvalg, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Hospice med lindrende behandling. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Det er offentlig finansiert (ved at Helse Sør-Øst RHF kjøper sykehusets tjenester) og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag.  

Sykehuset ble etablert 1. januar 1993 da Menighetssøsterhjemmets sykehus og Diakonissehuset Lovisenberg (Lovisenberg sykehus) ble slått sammen.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum. Det har også øyeblikkelig hjelp-ansvar innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud ut over akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern.