Lygstergangen

Lygstergangen, tidligere gate i Vaterland, fra Tomtegata til Repslagergangen. Gammel gate, oppkalt etter kjøpmann Peder Løchstøer som bodde her i begynnelsen av 1700-tallet. Sanert i 1960-årene.