Repslagergangen

Repslagergangen, gammel gate i Vaterland, fra Tomtestredet til Rødfyllgata. Navn fra 1840-årene. Bebyggelsen og gateløpet ble sanert i 1960-årene.