Lyngtrekket

Lyngtrekket, Høybråten, bydel Stovner, fra Høybråtenveien til Karl Andersens vei. Navnet ble vedtatt 1952 og var et av velforeningens forslag til navn på naboveien Bikuben.