Lysedammene

Lysedammene, tre små vann på Krokskogen, nord for Øvre Lyse gård. De gjennomløpes av Tverrelva, bielv til Heggelielva. De tre vannene kalles Øvre (314 moh), Midtre (300 moh) og Nedre (274 moh) Lysedam. Alle tre er regulert, og skiløypene går rundt vannene. Men nærheten til Skansebakken gjør dem til et populært utfartsområde også i sommerhalvåret med telting, bading og fisking.

Det var tømmerfløting i Lysedammene gjennom Tverrelva til utløpet i Heggelielva. Fløtingen varte fra demningene i Lysedammene ble bygd i 1890-årene og frem til 1958.