Lysejordet (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

LysejordetBjørnsletta, friområde og boligområde mellom Vækerøveien og Lysakerelva. Tidligere populære skibakker, bl.a. «Kongebakken», der Norges første hopprenn ble arrangert i 1881. Den nordlige delen av området ble utbygd av OBOS med blokker og rekkehus i annen halvdel av 1970-årene. Innflytting i de første leilighetene 1979.

Navnet kommer fra Emil Lyse, som kom fra gården Nedre Lyse i Sørkedalen, og forpaktet dette området fra 1916.

Området ligger i den sørvendte skråningen ned mot Lysakerelva og består av tre borettslag, Lysejordet, Elvefaret og Rønningen, med til sammen 617 boliger fordelt på 373 i lave terrassehus og 244 i rekkehus. Bebyggelsen er gruppert i grender langs to gjennomgående gangveier. Området er trafikkseparert og har parkering under terrassehusene. Det er skole, barnehager og annen service i området

Lysejordet borettslag består av fire blokker og 21 rekkehus, i alt 228 leiligheter, fullført 1979 (ark. Alf Bastiansen og Alex Christiansen), det har adresser til Vækerøveien.

Møllefaret borettslag består av 6 blokker og 10 rekkehus, i alt 219 leiligheter, fullført 1979 (ark. Alf Bastiansen og Alex Christiansen).

Rønningen borettslag består av tre blokker og 16 rekkehus, ialt 170 leiligheter, fullført 1979–80 (s.ark.).