M. Jacobsens Eftf. AS

M. Jacobsens Eftf. AS, Grønlandsleiret 13, er et familiedrevet begravelsesbyrå stiftet i 1896 og som har holdt til i det gamle murhuset fra 1856 i over 100 år. Det ble etablert av Marius Jacobsen, som var snekker og bl.a. snekret isskap. Han ble ofte bedt om å snekre kister og startet derfor begravelsesbyrå som en av de første i Norge. Lenge var det snekkerverksted for kister i annen etasje, Ligkistebureauet. I 1901 ansatte han en slektning, Alma Jacobsen, som overtok byrået på midten av 1920-tallet. I 1931 ble byrået omgjort til aksjeselskap og drevet av Alma Jacobsens etterkommere til 2010 da en ny familie overtok. Fra 2020 brukes også navnet Heder på byrået. Heder er et samarbeidsorgan for familieeide gravferdsbyråer.

I tillegg til kontoret i Grønlandsleiret har firmaet også kontor i Ensjøveien 14b.