Malmøybrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Malmøybrua, en 120 m lang betongbro over Malmøysundet mellom Ormøya og Malmøya. Broen, som ble åpnet i 1965, har seks spenn. Den forbinder Ormsundveien på Ormøya med Sundveien, som starter på broen og går videre på Malmøya. Før broen ble innviet, ble forbindelsen over sundet besørget av en ferge. Ved fergeanløpet på Malmøya var dettidligere en gammeldags landhandel.Nå dagligvarebutikken Malmøya Mat Landhandel.