Malmøyskjæret

Malmøyskjæret, skjær sørøst for Malmøya. Viktige samlings- og hekkeplasser for ande-, vade- og måkefugler. Malmøyskjæret inngår i Malmøya og Malmøykalven naturreservat.