Metodistkirken på Grünerløkka

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Kirken sett fra Olaf Ryes plass. Foto: Helge Høifødt

Metodistkirken på Grünerløkka, opprinnelig kalt Første Metodistkirke, Thorvald Meyers gate 56a, forsamlingshus i nyromansk stil med plass til 1000 personer, oppført 1874. Oslos eldste frikirkebygg, ligger på hjørnet av Thorvald Meyers gate og Sofienberggata ved enden av Olaf Ryes plass.

Den metodistiske vekkelsen kom til Østfold fra USA i 1850-årene, og den første menigheten ble etablert i 1856. Metodistenes Første kirke i Oslo ble stiftet i 1865, og menigheten slo seg ned på Grünerløkka i 1871. Grunnfondet til den nye kirken ble skaffet til veie ved en testamentarisk gave, og kirkebygget ble innviet av biskop N. L. Harris 23. august 1874. Menigheten byttet 2006 navn til Metodistkirken på Grünerløkka.

Bygningen ble oppført av byggmester Albert Unger og består av et hovedskip og et sideskip. Sideskipet ble ombygd og utvidet i 1934/35. Kirken ble siste gang pusset opp innvendig i 2000 og er nå innredet som en arbeidskirke. Kirken ble pusset opp utvendig i 2006 med ny fargesetting. Ca. 500 sitteplasser.

Kirken har glassmalerier og alterbilde fra 1924. Alterbildet viser historien om «Emmausvandrerne». I tillegg til hovedalteret har kirken et flyttbart sidealter. Glassmaleriene forteller historien fra Jesu fødsel til Jesu død og er muligens utført av Emanuel Vigeland. Orgelet er fra 1925 og er bygd av orgelbygger J. H. Jørgensen.

8.juli 1945 ble det avholdt en spesiell gudstjeneste i kirken for engelske og amerikanske soldater.

Fra 2000 er kirken åpen hver dag for besøkende. Speidergruppen Grünerløkka MS har møtelokalet sitt i annen etasje. Menigheten har også et eget «Kirkens bord» på Olaf Ryes plass.

Se også Centralkirken, Metodistkirken på Bjølsen og 2. Methodistkirke "Elim".