Misjonskirken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Misjonskirken, August 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Misjonskirken, Slemdalsveien 1, kirke for «Den evangeliske forsamling», oppført 1986, arkitekt Odd Kjellhov (ark. Jarle Berg Arkitektkontor). Kirken ligger i en teglkledd forretnings- og boliggård, der også Norges Apotekerforening har lokaler, med inngang fra hjørnet Slemdalsveien-Harald Hårfagres gate.

Misjonskirken er en evangelisk kristen menighet, grunnlagt 1910. Ca. 150 medlemmer. Forsamlingssalen, som har 300 plasser, er holdt i en moderne, enkel stil med bruk av mye lyst tre.